جشنواره سودپرایز

جشنواره بزرگ حراجی

در هر دوره برای ترغیب کاربران که باعث شوند به واسطه این سایت از دیجی کالا خرید داشته باشند در زمان مشخص محصولی را منتخب کرده و با یک قیمت معین برای کاربران به حراجی می گذاریم.

کاربرانی که اعتبار این سایت را دریافت کرده باشند می توانند وارد این میدان شوند و در تاریخ ثبت شده با یکدیگر رقابت داشته باشند.

 

 

حراجی جشنواره

 

گوشی : A11

 

قیمت محصول : 1.400.000

تاریخ : به زودی